Điện tử Phát Kiến

Địa chỉ: 96B Dương Khuê, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0169 633 4110

Email: phatkien.dt@gmail.com